ราคาผลิตภัณฑ์


2019-02-17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,462

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาไก่เนื้อ ราคาไข่ไก่ ราคาไข่เป็ด ราคาสุกร

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ไก่เนื้อ :

ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 15.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 35 บาท/กก

ภาพรวม :สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งปริมาณและน้ำหนักทรงตัว ราคาทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลง แนวโน้มไก่เป็นสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว
ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 33-34 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว
ภาคตะวันออก :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 34-35 บาท ปริมาณ-น้ำหนักกับความต้องการใกล้เคียงกัน แนวโน้มราคาทรงตัว
ภาคตะวันตก :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 32-34 บาท ปริมาณและน้ำหนักจับออกปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว
อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวอีสานบน ราคา 39-41 บาท, อีสานล่าง ราคา 37-39 บาท

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาทรงตัว น้ำหนักเฉลี่ย 2.0-2.2 กก./ตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวเหนือบน ราคา 36-37 บาท, เหนือล่าง ราคา 34-35 บาท

ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมากำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวที่ลดลงมาก ส่งผลทำให้ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายังทรงตัวได้ใต้บน 39-41 บาท ใต้ล่าง 39-41 บาท

ไข่ไก่ :

ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :

ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีที่ 3.30 บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลงจากผลกระทบโรค COVID-19 ทำให้การท่องเที่ยวลดลง ทั่วไปน้ำหนักเฉลี่ย 105-115 กก./ตัว แนวโน้มราคาสุกรขุนพระใหม่นี้ทรงตัวถึงอาจปรับลดลงในบางเขต

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง สุกรขุนในพื้นที่เริ่มมากขึ้นจากการบริโภคที่ลดลง(นักท่องเที่ยวลดและราคาเนื้อหมูยังสูง) ด้านสถานการณ์ ASF ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ราคาพระที่ผ่านมา 72-74 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-51 บาท แนวโน้มพระนี้ราคาทรงตัวถึงปรับลงเล็กน้อย

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง แนวโน้มพระนี้ราคาอ่อนตัวลง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 74-76 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 56-58 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง แนวโน้มพระนี้ราคาอ่อนตัวลง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ขายพื้นที่ 69-72 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง แนวโน้มพระนี้ราคาอ่อนตัวลง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 68-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง ปริมาณการบริโภคลดลงจากนักท่องเที่ยว ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว แนวโน้มพระนี้ราคาอ่อนตัวลง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-72 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 46-50 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง กำลังซื้อทรงตัวลดลงจากนักท่องเที่ยว
แนวโน้มพระนี้ราคาอ่อนตัวลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 70-74 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 43-46 บาท