10 ข้อห้าม ป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF


2019-03-10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 163

10 ข้อห้าม ป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF อย่าตื่นตระหนกมากเกินไป! โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันไม่ติดต่อง่ายๆอย่างที่คิด ส่วนใหญ่เกิดจากฟาร์มเล็กๆที่เลี้ยงหลังบ้านเท่านั้น เเต่เพื่อเป็นการไม่ประมาท ลองตรวจสอบการทำงานของฟาร์ม 10อย่างนี้ ว่าเราทำได้ดีขนาดไหน ค่อยๆทำไป ตรวจสอบไป แก้ไขไป พอโรคมาก็ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะถือว่า เราก็ทำได้เต็มที่แล้ว ลองพยายามทำ 10 อย่างนี้เตรียมไว้ (จริงๆแค่3ข้อแรกก็เพียงพอ) ได้แก่

1.ห้ามนำเศษอาหารจากครัวเรือนเลี้ยงหมู

2.ห้ามนำเนื้อ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อเข้าฟาร์ม

3.ห้ามให้คนภายนอกเข้าฟาร์ม

4.ห้ามนำอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เข้าฟาร์ม ส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น โทรศัพย์มือถือ ต้องผ่านตู้ฆ่าเชื้อ UV 5นาทีก่อนนำไปใช้

5.ห้ามรถลูกค้าหมูมาที่ฟาร์ม โดยให้ลูกค้าไปรับที่ล้าขายกลางนอกฟาร์ม

6.งดทดแทนหมูจากแหล่งอื่น หรือมีเล้ากักโรค

7.ป้องกันสัตว์พาหะเข้าฟาร์ม

8. ห้ามรถเข้าเขตฟาร์ม หรือฆ่าเชื้อให้ดีก่อนเข้า

9.ห้ามใช้น้ำจากนอกฟาร์ม ควรใช้น้ำบาดาลเลี้ยงหมู

10.งดขายหมูป่วย/ตายออกนอกฟาร์ม

ข้อมูลโดย... นายสัตวแพทย์อดิศักดิ์ สมอ่อน

CPF : Swine Veterinary Service