10 ข้อห้ามเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ภาคภาษากัมพูชา)


2019-03-23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

10 ข้อห้ามเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ภาคภาษากัมพูชา)

Credit By: Swine Veterinary Service(SVS), CPF(Thailand)