10 ข้อห้ามเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ภาคภาษาพม่า)


2019-03-23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 66

10 ข้อห้ามเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ภาคภาษาพม่า)

Credit By : Swine Veterinary Service (SVS), CPF (Thailand).